ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Kopli pagarid OÜ on veebipoe bakery.ee isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse  
− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
− kauba kohaletoimetamise aadress;
− pangakonto number;
− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
− klienditoe andmed.
 
Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse  
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus  
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt tellimuse täitmine, raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse  
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja pretensionide lahendamiseks.
Nimi, telefoninumber ja aadress edastatakse transporditeenust pakkuvale kullerile.
Isikuandmed edastatakse teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
  
Isikuandmetega tutvumine ja parandamine  
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi klienditoe vahendusel info@bakery.ee.
 
Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
 
Säilitamine  
Isikuandmeid säilitatakse raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Ostuajalugu säilitatakse kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
 
Kustutamine 
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
 
Ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
 
Otseturustusteated
E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. 
 
Vaidluste lahendamine  
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (Kopli Pagarid OÜ, Kopli 27, Tallinn, tel 58542224, info@bakery.ee ).
 
Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Ostukorv0
Ostukorvis pole tooteid.